CCBC2   V2

Центр транскордонного співробітницва

Smaller Default Larger

Презентація нового транскордонного проекту за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду

16 жовтня п.р. у Чернігові відбулася прес-конференція, присвячена початку реалізації нового транскордонного проекту "Міжсекторальне партнерство для розвитку прикордонних територій: досвід країн Вишеградської четвірки для України та Білорусі", що був підготовлений Центром транскордонного співробітництва (м. Чернігів) у партнерстві з Гомельський регіональним агентством економічного розвитку (Білорусь), Інститутом стабільності та розвитку (Чехія), Міжнародним центром демократичних перетворень (Угорщина), Центром європейської співпраці (Польща), Карпатським Фондом (Словаччина) та підтриманий Міжнародним Вишеградським фондом.


Відкриваючи прес-конференцію, керівник Центру транскордонного співробітництва Євгеній Романенко повідомив, що головною метою нового проекту є посилення міжрегіонального співробітництва між Україною та Республікою Білорусь через удосконалення функціонування єврорегіонів на основі досвіду транскордонного співробітництва країн Вишеградської групи. За інформацією експерта, до основних завдань проекту можна віднести вивчення досвіду країни Вишеградської четвірки з питань взаємодії місцевих органів влади та громадськості щодо розвитку транскордонного співробітництва, імплементацію отриманого досвіду через проведення низки публічних заходів в Чернігівській та Гомельській областях, пошук нових форм взаємодії місцевих органів влади та громадського сектору для вирішення специфічних проблем розвитку прикордонних регіонів України та Білорусі, а також популяризацію єврорегіональної моделі транскордонного співробітництва в країнах Східного партнерства.
В свою чергу координатор проекту, заступник голови Ради Центру транскордонного співробітництва Борис Уваров розповів про цільові групи, основні етапи та очікувані результати вказаного проекту. Зокрема, фахівець наголосив, що проект в першу чергу спрямований на представників громадських організацій та органів представницької і виконавчої влади Чернігівської та Гомельської областей, які мають безпосереднє відношення до розвитку міжрегіонального і транскордонного співробітництва.
В ході анонсування основних етапів проекту Б.Уваров зазначив, що протягом 2015-2017 років планується провести ряд навчально-ознайомчих заходів за безпосередньої участі представників місцевої влади й громадських кіл України та Білорусі, а також відомих експертів з країн Вишеградської четвірки. Зокрема, проект передбачає проведення ряду тематичних семінарів та круглих столів, навчальні візити до Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, міжнародну конференцію, присвячену перспективам розвитку транскордонного співробітництва на українсько-білоруському прикордонні.
На думку координатора проекту, одним з головних результатів проекту має стати створення транскордонної мережі громадських організацій з Чернігівської та Гомельської областей, готових до активної участі в розвитку міжрегіонального співробітництва у взаємодії з органами влади. Збільшення кількості суб'єктів, залучених до співпраці в рамках Єврорегіону «Дніпро», має сприяти більш ефективному пошуку спільних проблем регіонів та шляхів їх вирішення.
Презентуючи новий транскордонний проект, віце-президент Центру європейської співпраці Юрій Вдовенко зупинився на особливостях організації навчальних візитів українських та білоруських фахівців до країн Вишеградської четвірки. Він підкреслив, що головною метою цих візитів буде практичне ознайомлення з досвідом прикордонних регіонів східноєвропейських країн у налагодженні співпраці місцевих органів влади і громадських інституцій у сфері транскордонного співробітництва. За словами експерта, в ході навчальних візитів передбачаються зустрічі з представниками НУО, місцевих органів влади і єврорегіонів, які розташовані на кордонах Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.
На думку Ю.Вдовенка, співробітництво представників влади і громадського сектору України та Білорусі з партнерами із країн Вишеградської групи сприятиме поширенню європейських принципів транскордонного співробітництва не лише у цих країнах, але і в інших країнах Східного партнерства, що допоможе їм формувати власні ефективні механізми розвитку міжсекторального партнерства.