CCBC2   V2

Центр транскордонного співробітницва

Smaller Default Larger
K2_MonAMEESTE_September+0300RSepAMEEST_0C3_Sep+03001EEST09
K2_MonAMEESTE_September+0300RSepAMEEST_0C3_MonAM2018
K2_MonAMEESTE_September+0300RSepAMEEST_0C3_EEST1SepE

Місія «Центру транскордонного співробітництва» сприяння становленню громадянського суспільства, розвитку європейської інтеграції України, транскордонного і міжрегіонального співробітництва шляхом залучення широкого кола суб’єктів до співпраці, в т.ч. в рамках транскордонних об’єднань, практичного здійснення міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих проектів і програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища територіальних громад, залучених до транскордонної співпраці.

K2_TueAMEETE_February+0200RFebAMEET_0C3_Feb+02002EET04
K2_TueAMEETE_February+0200RFebAMEET_0C3_TueAM2017
K2_TueAMEETE_February+0200RFebAMEET_0C3_EET0FebE

Місія «Центру транскордонного співробітництва» – сприяння становленню громадянського суспільства, розвитку європейської інтеграції України, транскордонного і міжрегіонального співробітництва шляхом залучення широкого кола суб’єктів до співпраці, в т.ч. в рамках транскордонних об’єднань, практичного здійснення міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих проектів і програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища територіальних громад, залучених до транскордонної співпраці.